Organisering og finansiering

 

 

Innhold

Kvinneforskning: Fag, perspektiv eller ettertanke? av Helga Maria Hernes

Vitenskapsteori og forskningsorganisasjon, av Janneke van der Ros Schive

Kvinneforskningens organisering - erfaringer fra Sverige, av Helena Streiffert

«Vi må ind at stå i universitetets hjerte», av Birte Siim

Avdeling for kvinnerett, av Merete Schiefloe Aune

Amanuensis i kvinneforskning, av Brita M. Gulli

Tverrfaglig semesteremne i kjønnsrollestudier, av Brit Berggreen

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.