Kvinner og økonomi

Innhold

Næringspolitikk og inntektsfordeling, av Victor Norman

Næringsøkonomiske virkemidler - virker de for kvinner? av Birgit Helene Jevnaker 

Hva trenger distriktene mest - kvinner eller arbeid for kvinner? av Halldis Valestrand

Dagpenger under arbeidsløshet, av Hege Torp

Kvinner og folketrygdens pensjoner, av Charlotte Koren

Pasientrolle og kjønn, av Ellen M. Thorbjørnsrud

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.