Naturvitenskap i kvinneperspektiv

Innhold

Kan vi tala om ett kvinnoperspektiv på naturvetenskapen? av Sylvia Benckert

Kvinneperspektiv på informatikk - teori vs. praksis? av Tone Bratteteig og Guri Verne

Forskjellige perspektiver på datasystemer, av Kari Thoresen

«Harde» kvinner i «myke» realfag? av Fride Eeg Henriksen

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.