Mannsdominansen i naturvitenskapene - mer enn tall?

 

 

Innhold

Kvinner i naturvitenskapelig forskning - banebrytere eller gratispassasjerer? av Hanne Haavind

Likestilling i forskersamfunnet i år 2117? av Ruth Kleppe

Kvinner og grunnforskning: Respekt for det uventede, av Evelyn Fox Keller

«...not at all costs», av Liv Storstein

Liv og lære, av Elisabeth Gulbrandsen

Hvor blir det av kvinnene i forskningen? av Kirsten Wille Maus

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.