Teknologi: Flere kvinner - en annerledes vitenskap?

Innhold

- Og så fikk kvinnene halve teknologiriket? av Berit Cold

Feministisk teknologidebatt på amerikansk, Tamar Bermann

Hokus pokus - fra kritikk til alternativ? av Guri Verne

Informatikk og damer: Om strikking og datamaskiner, av Tone Bratteig

Teknologi, hverdagsliv og kulturanalyse. En sosialantropologs refleksjoner, av Marianne Gullestad

Bedriftsopplæring: Taktisk markedsopplæring eller menneskelig utvikling? av Aslaug Andreassen

Kvinnopolitiska nyckeltexter - Kate Millets Sexual Politics revisited, av Karin Widerberg

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.