Kvinner og idrett - forskning, perspektiver og utfordringer

Innhold

Idrett i kvinneperspektiv - forskningsbidrag, perspektiver og utfordringer, av Jorid Hovden og Kirsti Pedersen

Idrettsverdier og kvinneverdier. Idrettens rolle i jenters utvikling, av Bente Wold

Women's lives - Consequences for Leisure and Sports? av Kari Fasting

Trippel-løp - et bilde av kvinneidrett, av Kirsti Pedersen

Kvinneutvalg - organisering av kvinners «særinteresser» i idretten, av Gerd von der Lippe

Ei framtid for kvinner i organisert idrett? Kvinners interesseforvaltning og ressursforhold i idrettslaga, av Jorid Hoveden

Frigjort kroppsbevegelse - bevisst bevegelse i kroppen. En feministisk utopi, av Arja Laitinen

Kvinnepolitiske nøkkeltekster. Ulrike Prokop: Kvindelig livssammenhæng, av Elisabeth L. Fürst

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.