Grunnleggende medisisk kvinneforskning - kjønn, helse og omsorgstjenester

Innhold

Kvinner, medisin og veivalg, av Berit Heløe

Grunnleggende medisinsk kvinneforskning - et forskningsprogram, av Gro Helgesen

Fem medisinere vurderer innstillingen om grunnleggende medisinsk kvinneforskning, ved Per Fugelli, Hege Schøyen, Signe Flottorp, Anne Johanne Søgaard og Helle Jørstad Gotteberg

En god lege eller en god forsker? av Anna Midelfart

Omsorg og likestilling, av Arnlaug Leira

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.