Spor etter ord - kvinne og mann i europeisk kulturhistorie

Innhold

«Koordinere, stimulere og initiere» - om Senter for humanistisk kvinneforskning i Bergen, av Lisbeth Mikaelsson

Pandoramynten. En ulykke kommer sjelden alene, av Vigdis Songe-Møller

«Gamle synder kaster lange skygger.» Om syndefallsmyten i kristen tankegang, av Lisbeth Mikaelsson

«Utburden er synda si løn.» Nordisk fortelletradisjon om det drepte, udøpte barnet, av Torunn Selberg

Myten om den onde stemor - fra eventyr til ukeblad, av Birgit Hertzberg Johnsen

Hvad er en kvinde andet end et nødvendigt onde? av Bente Gullveig Ander

Kjærlighet og kvindefrigjøring ved overgangen til det 19. århundre, av Sidsel Aamodt

«Kvinnen - et umodent og ansvarsløst menneske?» Mary Wallstonecrafts svar til Rousseau, av Anne Holden Rønning

«Vår bestemmelse er å giftes.» 1800-tallets kvinnebilde, av Elisabeth Aasen

Kvinners kropp og mannens tale: Kan kvinner være normale? Freuds myter - og myter om Freud, av Rakel Christina Granaas

Moderskapets estetikk. Frå Jomfru Maria til Julia Kristeva, av Sigrid Bø Grønstøl

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.