Likestillingsforskning: Forskere - formidling - brukere

Innhold

Forskningsledelse - noe for kvinner? av Anne Hertzberg, Kari Moxnes, Turid Noack, Anne Sæterdal og Ottil Tharaldsen

Forsker, bruker og hensikten. En problematisk læringssituasjon, av Runa Haukaa

Hunkjønn, hankjønn og intetkjønn, av Arnlaug Leira

Regionalforskning i endring? av Halldis Valestrand

Prosjekt likestilling i 1.-3. klasse i grunnskolen. En kort beskrivelse, av Hildur Ve

1.-3. klasseprosjektet som likestillingsstrategi og etterutdanningsmodell, av Anne-Lise Arnesen

Moderskapets frigjørelse? av Brita Gulli

«Kvinner oppfordres til å søke», av Ingrid Guldvik og Anne Østensen

Kvinnepolitiske nøkkeltekster - Kapitalen som kjønnspolitisk tekst, av Øystein Gullvåg Holter

«Det Olyckliga Swenska Fruentimret». Anna Maria Rückerschöld, kokboksförfattarinna på 1700-talet, Agneta Helmius

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.