Kvinnebevegelsens historie - nøkkelpersoner og tekster

Innhold

Kvinner som skapere av historie: De britiske suffragettene, av Gerd Bjørhovde

«Mirakelet» Anna Maria van Schurman (1607-1678). Unntaket som ville avkrefte regelen, av Synnøve des Bouvrie

Kan «mann» bety menneske? Presentasjon av Lis Jacobsen: Kvinde og Mand (1912), av Tove Bull

Mottakelsen av John Stuart Mills tanker i Norge, av Åse Hiorth Lervik

Margarete Bonnevies kampskrift for gifte kvinners rett til yrkeskarriere, av Ragnhild Engelskjøn

En protest mot kvinners politiske ikke-eksistens, av Anka Ryall

Margaret Mead - feminist eller anti-feminist? Toril Swan

Nyere fransk feministisk teori eller Kjønnsdifferens og humanistisk kvinneforskning, av Ellen Mortensen

Rom i fars hus? av Rannveig Dahle

Ulla Isaksson: kvinnoskildrare - ja, moderlighetsprästinna - nej, av Anne Heith

«Uden nogen mandig Autoritet» - Kvinnelige telegrafbestyrere i konflikt med lokalsamfunnet, av Bjørg Seland

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.