Harriet Holter 70 år: Nye perspektiver på hennes faglige bidrag

Innhold

Harriet Holter som arbeidslivsforsker, av Trygve Gulbrandsen

Når bi-produktet blir klassiker, av Bjørg Aase Sørensen

Røtter og visjoner, av Ida Blom

Å kunne litt-av-hvert, av Rannveig Dahle

Hvor mye opprør? av Helga Hernes

Kjønnsroller - en norsk spesialitet, av Arnlaug Leira 

Skandinaviske utopier, av Beatrice Halsaa

Avvisning av selvinnsikt i organisasjoner, av Birte F. Johannessen

Både hver for seg og sammen! av Agnes Andenæs

Könsdifferentieringens reproduksjon, av Gerd Lindgren

Om «Sex Roles and Social Change», av Øystein Gullvåg Holter

Sosialpsykologi - slik som Holter ser den, av Berit Ås

Makt i personlige forhold mellom kvinner og menn, av Hanne Haavind

Familjen i klassamhället, av Karin Widerberg

Kvinnene i fagbevegelsen og arbeiderkvinnene i kvinneforskningen, av Siri Gerrard

Er det nok å skylde på mannsdominans? av Kari Wærness

Ett av mannsmaktens forferdelige ansikter, av Hildur Ve

Stadig nye utfordringer, av Tone Ødegård

Kvinder i fællesskab - hvor fælles? av Drude Dahlerup 

Finnes det frigjørende metoder? av Annick Prieur 

Motstand og avverge i sosiale organisasjoner. Fremdeles et aktuelt tema? av Harriet Holter

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.