Bidrag til forståelse av kvinnemishandling og seksualisert vold

Innhold

Psykoterapi som forskningsmetode, av Hanne Haavind

Sexualitet som fenomen - Några kritiske reflexioner utifrån ett projekt om seksuell trakassering, av Karin Widerberg

Vold i svangerskapet, av Berit Schei

Erfaringer fra kvinneterapi. Nytt perspektiv på psykiske problemer og behandling, av Eva Axelsen

Når kvinner knytter sitt begjær til underkastelse, av Kirsten Benum

Fra tabuisert traume til anerkjennelse og erkjennelse. Om arbeid med barn som har erfart vold i familien, av Halldis Leira

Uklare tall og teoretiske dilemmaer i forskningen om kvinnemishandling, av Kirsten Skjørten

Forskningsresultater og anvendelse, av Lisbeth Bang

Kvinnepolitiske nøkkeltekster. Shulamith Firestone: «The Dialectics of Sex. The Case of Feminist Revolution», av Tordis Borchgrevink

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.