Kjønn i organisasjon og ledelse

Innhold

Fra posisjon til avmakt. Kvinner og ledelse i et kulturhistorisk perspektiv, av Elisabeth Aasen

Å kjønne organisasjonsteori, av Joan Acker

Ledelse som strategi for profesjonalisering, av Wenche Sommervold

Døtrenes inntog og sønnenes opprør i fedrenes hus, av Elin Kvande og Bente Rasmussen

Rangordning och ritual, av Gerd Lindgren

Fire flotte damer. Kvinnelige statsråder 1945-63, av Ingunn Norderval

«Lille speil på veggen der»: Thatchers politiske image, av Anne Krogstad

Feminisering av den kvinnelige lederen, av Marit Husmo

Leder og kvinne. Hva handler det om? av Nina Amble

Kvinner og lederskap - hva skal kjønn bety? av Gry Cathrin Brandser

Tanke og omtanke. Kvinneuniversitetets grunnfagskurs i ledelse, av Eva Arnseth og Anne Bystad

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.