Rettigheter og hjertesaker

Innhold

Mary Wallstonecraft og den franske revolusjon, av Anne-Hilde Nagel 

Opposisjon og interaksjon: Wallstonecrafts oppgjør med Rousseau, av Else Wiestad

Opplysningens logikk og retorikk i A Vindication of the rights of Woman, av Elin Svenneby

«Et blad av mitt eget hjertes historie». Mary Wallstonecraft i Skandinavia, av Anka Ryall

Rosa og Leo, av Kjersti Ericsson

Reproduksjon og forståelse av kjønn, av Tone Schou Wetlese

EF - den sosiale dimensjon og kvinners rettigheter. Introduksjon til tre prosjekter, av Arnlaug Leira

Likestilling, barn og marked. Eksempler fra Skandinavia og EF, av Arnlaug Leira

Deltidsarbeid i europeiske velferdsstater. En sammenligning av Danmark, Norge, Storbritannia og Tyskland, av Anne Lise Ellingsæter

Velferdssektor, deltidsarbeid og kjønnssegregering, av Marianne Nordli Hansen

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.