Feministisk museumskritikk

Innhold

Kvinne og museum, av Kari Gaarder Losnedahl

Trenger vi en feministisk museumkritikk? av Gro Mandt

Plass som fortjent? av Kari H. Karamé

Förnya museerne - gör kvinnohistorien synlig, av Harriet Clayhills

Kvinnemuseet på Rolighet, av Kari Sommerseth Jacobsen

Håndgribelige ting, av Jette Sandahl

Museum for moderne tekstilkunst: Om å henge sammen i sømmene, av Jorunn Haakestad

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.