Teknologi, arbeid og økologi

Innhold

Tid for feministiske forhold til teknologi, «natur» og arbeid, av Barbara Adam

Naturvetenskaplig Kunskap, Teknologi och Konsekvenser, av Lena Trojer

Teknologimyten - en barriere mellom kvinnene og informatikk-utdanningen? av Ulrike Erb

Ervervelse av taus kunnskap: Kvinnelige og mannlige strategier på en skriftetomt, av Birgitta Edelman

Den sociala konstruktionen av kön och teknik, av Elisabeth Sundin

Kvinner som ikke kjører traktor, kjører også traktor, av Agnes Bolsø

Økofeminisme: Visjon og politisk redskap, av Gro Statle

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.