Fedre og andre menn

Innhold

Menns bevegelser, av Knut Oftun

En reise gjennom federskapets historie - er vi på feil spor? av John R. Gills

Menns rettigheter, menns myter og menns lyter, av Michael S. Kimmel

Nye menn og troll til kjerringer? - en feministisk forståelse, av Helene Aarseth

Barns bilder av far, av Ulf Hyvönen

Når menn for barn. Om menns bruk av omsorgspermisjon osv., av Søren Carlsen

Maskulinitet og barneomsorg, av Berit Brandth og Elin Kvande

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.