Kvinners medisin og helse I

Innhold

Kvinnebiologi ved et sekelskifte, av Inger Nordal

Den medisinske diagnose - feministiske perspektiver, av Kirsti Malterud

Profesjonell berøring, av Rannveig Dahle

Vem vet att en kvinnlig patient har ont? av Hildur Kalman

Det kan bli både «for mye» og «for lite» kjønn, av Kitty Strand

Veronikas to liv, av Anne Luise Kirkengen

Nye kjønn - med og uten roller, av Harriet Bjerrum Nielsen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.