Kunsthistorie, kvinners kunst, kunstkritikk

Innhold

Kunsthistoriens hellige skrifter - hva utelater de? av Nanette Salomon

Feministisk kritikk av kunsthistorien, av Linda May Myklebust

Kvinnekunst og kunstkritikk, Siri Skjold Lexau

Å forske i marginer: To kvinnelige samtidskunstnere fra Indonesia, av Astri Wright

Forkynnelse for de omvendte? Feministiske kunstpublikasjoner på 1980-tallet, av Frances Borzello

Intellektuelle kvinner blir til, av Monica Rudberg

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.