Feministisk forskning - feministisk kritikk

Artikler

Beatrice Halsaa: Feministisk forskning – feministisk politikk

Agnes Bolsø: Pornografi og feministisk kritikk

Tone Bleie: Evas kamp for kunnskapens eple: betraktninger rundt feministisk forskning

Wencke Mühleisen: Spenninger i postmoderne feminisme: Kjønnet som estetisk iscenesettelse i dagens medieverden

Kommentar

Fra befolkningskontroll og menneskerettigheter til reproduktiv helse og seksuelle rettigheter.
Samtale mellom Johanne Sundby og Gro Hagemann

Feltrapport

Kvinneforsking i nord: Med distriktskvinnekår som kompassnål.
Ved Jorid Hovden

Kjønnsforskningens utfordringar i dag – en refleksjon rundt tre p-er.
Ved Anne-Jorunn Berg

Mot en kvinnehistorisk nettportal i Norge?
Ved Fride Eeg-Henriksen, Nina Kristiansen og Marte Ericsson Ryste

En tilstandsrapport fra Stavanger.
Ved Ingrid Milde og Thonette Myking

Bokomtaler

Judith Kegan Gardiner (red.): Masculinity studies and feminist theory – new directions.
Omtale ved Helene Aarseth

Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad: Kjønn i beveglese.
Omtale ved Linda Marie Rustad

Nina Berven og Per Selle (red.): Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten.
Omtale ved Line Nyhagen Predelli

Kristin Asdal, Brita Brenna og Ingunn Moser (red.): Teknovitenskapelige kulturer.
Omtale ved Turid Markussen

Avhandlinger

Tone Hellesund: Den norske peppermø. Om kulturell konstituering av enslighet 1870–1940. Doktoravhandling.
Omtale ved Anka Ryall

Agnes Bolsø: Power in the erotic: feminism and lesbian practice. Doktoravhandling.
Omtale ved Karin Widerberg

Innhold

Feministisk forskning – feministisk politikk, av Beatrice Halsaa

Pornografi og feministisk kritikk, av Agnes Bolsø

Evas kamp for kunnskapens eple: betraktninger rundt feministisk forskning, av Tone Bleie

Spenninger i postmoderne feminisme: Kjønnet som estetisk iscenesettelse i dagens medieverden, av Wencke Mühleisen

Fra befolkningskontroll og menneskerettigheter til reproduktiv helse og seksuelle rettigheter, samtale mellom Johanne Sundby og Gro Hagemann

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.