Aust-vest relasjonar. Europeisk integrasjon i eit kjønnsperspektiv

Artikler

Elisabeth L’ Orange Fürst: Kjønn i transnasjonal flyt – moldovske jenter i sextrafikk

Alexandra N. Leontieva og Karin Sarsenov: Russiske kvinner i skandinaviske medier

Anna Rotkirch: Hva er tradisjonalisme? Utvidet morskap og ekteskap i Aleksandra Chistyakovas livshistorie

Hilde Danielsen: Med kommunistiske visjonar for det gode liv. Cecilie Slåttelid 1872–1944

Harriet Bjerrum Nielsen: Fire måter å slippe unna oppvasken på – jenter og gutter på speiderleir i Russland, Slovakia, Portugal og Danmark

Nytt fra FOKK

Jorid Hovden: Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge (FOKK) – ut av startgropa!

Bokomtaler

Ingrid Sandole-Staroste: Women in Transition. Between Socialism and Capitalism.
Omtale ved Inger-Elin Øye

Susan Gal og Gail Kligman (red.): Reproducing Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism.
Omtale ved Kari-Anne Ulfsnes

Cynthia Simmons og Nina Perlina: Writing the Siege of Leningrad. Women’s Diaries, Memoirs and Documentary Prose.
Omtale ved Jorunn Sem Fure

Innhold

Kjønn i transnasjonal flyt – moldovske jenter i sextrafikk, av Elisabeth L’ Orange Fürst

Russiske kvinner i skandinaviske medier, av Alexandra N. Leontieva og Karin Sarsenov

Hva er tradisjonalisme? Utvidet morskap og ekteskap i Aleksandra Chistyakovas livshistorie, av Anna Rotkirch:

Med kommunistiske visjonar for det gode liv. Cecilie Slåttelid 1872–1944, av Hilde Danielsen:

Fire måter å slippe unna oppvasken på – jenter og gutter på speiderleir i Russland, Slovakia, Portugal og Danmark, av Harriet Bjerrum Nielsen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.