Barn

Artikler

Liv Mette Gulbrandsen: Fra småjenter til ungjenter: Heteroseksualitet som normativ utviklingsretning

Nina Jon: Arbeidet med å forme en passende maskulinitet. Foldin verneskole 1953-1970.

Agnes Andenæs: «Barns beste» og utviklingspsykologi i velferdsstaten: Nøytrale formuleringer med kjønnete betydninger

Hilde Lidén: «Pappa har ikke lyst til å være en dårligere foreldre enn mamma.» Kjønn, familieliv og delt bosted

Intervju

Biologiens primat. Geir Follevåg intervjuet av Beret Bråten

Kommentarer

Ragnhild Aasland Sekne: Kjønnstrøbbel på ønskelisten - Jonas og drømmen om Baby Annabelle

Stefanie v. Schnurbein: Kjønn, fortelling, modernitet - Moderne jenter lest fra et (for det meste) litteraturvitenskapelig perspektiv

Bokanmeldelser

Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg: Moderne jenter. Tre generasjoner
på vei
Omtale ved Eva S. Braaten

Fanny Asbjörnsson: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
Omtale ved Guro Korsnes Kristensen

Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling
Omtale ved Trine Annfelt

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.): Politising Parenthood in Scandinavia. Gender in Welfare State
Omtale ved Vivian Anette Lagesen

Innhold

Fra småjenter til ungjenter: Heteroseksualitet som normativ utviklingsretning, av Liv Mette Gulbrandsen

Arbeidet med å forme en passende maskulinitet. Foldin verneskole 1953-1970, av Nina Jon

«Barns beste» og utviklingspsykologi i velferdsstaten: Nøytrale formuleringer med kjønnete betydninger, av Agnes Andenæs

«Pappa har ikke lyst til å være en dårligere foreldre enn mamma.» Kjønn, familieliv og delt bosted, av Hilde Lidén

Biologiens primat, Geir Follevåg intervjuet av Beret Bråten

Kjønnstrøbbel på ønskelisten - Jonas og drømmen om Baby Annabelle, av Ragnhild Aasland Sekne

Kjønn, fortelling, modernitet - Moderne jenter lest fra et (for det meste) litteraturvitenskapelig perspektiv, av Stefanie v. Schnurbein

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.