Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring

Artikler

Ann Therese Lotherington: Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier

Stina Hansteen Solhøy: Bør trossamfunn være
unntatt diskrimineringslovgivningen? – En kritisk diskusjon av unntaksargumenter

Trine Annfelt: Den viktige far. Representasjoner av far i familiepolitiske dokumenter

Christine Hamm: Plutselig psykotisk? Moderne moderskap hos Trude Marstein

Kommentar

Karen Sjørup: Kønsforskningens historie i Norge og Danmark set fra et dansk perspektiv

Thomas Johansson: Flexibla fäder, flinka forskare och feminism

May-Len Skilbrei og og Astrid Renland: Menn i prostitusjon:
Perspektiver, identiteter og problemer

Agnes Bolsø: «Stang inn» og «stang ut» for Brantsæter

Innhold

Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier, av Ann Therese Lotherington

Bør trossamfunn være unntatt diskrimineringslovgivningen? – En kritisk diskusjon av unntaksargumenter, av Stina Hansteen Solhøy

Den viktige far. Representasjoner av far i familiepolitiske dokumenter, av Trine Annfelt

Plutselig psykotisk? Moderne moderskap hos Trude Marstein, av Christine Hamm

Kønsforskningens historie i Norge og Danmark set fra et dansk perspektiv, av Karen Sjørup

Flexibla fäder, flinka forskare och feminism, av Thomas Johansson

Menn i prostitusjon: Perspektiver, identiteter og problemer, av May-Len Skilbrei og og Astrid Renland

«Stang inn» og «stang ut» for Brantsæter, av Agnes Bolsø

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.