Idrett, kjønn og ulikhet

Det tredje nummeret i år er et temanummer om idrett, kjønn og ulikhet. Les om hvordan kjønn, rase og kropp kommer til uttrykk i kjønnstesting i internasjonal eliteidrett, og om muslimske kvinneboksere i krysspress mellom familie og trenere. Du kan også lese om hvorfor jenter slutter tidligere med trening i idrettslagene enn gutter, og hvordan framstillingen av kvinnefotball som annenrangs oppleves av jenter som selv spiller fotball.

Les mer om forskningen til Mari Haugaa Engh i Nyhetsmagasinet: Kjønnstesting av kvinnelige idrettsutøvere: rettferdig eller uetisk?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.