Likestilling under angrep

Årets siste nummer er et temanummer om likestilling under angrep. Les om striden rundt vold i nære relasjoner i Russland og Polen, og om vold som motstand mot likestilling, eksemplifisert gjennom økende vold og trusler mot kvinner på nettet. Du kan i tillegg lese en diskusjon av begrepene transhumanisme og posthumanisme, sett i forhold til mangfold og likeverd.

Les mer om forskningen til Jørn Holm-Hansen i Nyhetsmagasinet: Kjernefamilien er blitt politisk dragkamp i Russland og Polen 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.