Kjønn og vold

Forside hel Tidsskrift for kjønnsforskning 2-3-23

Dette doble temanummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning handler om kjønn og vold. Gjesteredaktørene Margunn Bjørnholt og Solveig Laugerud har ønsket å knytte de to feltene nærmere sammen ved å sette søkelyset på vold, overgrep og kjønn: Hva betyr kjønn, og (hvordan) skal vi forstå vold og overgrep som kjønnet fenomen i dag? De seks artiklene i bidrar med ny og utdypet kunnskap om sammenhenger mellom vold og kjønn og nye perspektiver på kjønn og vold i Skandinavia.

Les hele nummeret på Idunn.no

DOI: 10.18261/issn.1891-1781


Les mer om forskningen til Dagmara Bossy og Monika Marie Bergflødt i Kildens nyhetsmagasin: Menn anklaget for vold trenger også tillit fra terapeuten

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.