Kroppsuniformering

Sjekk forsidene i dagens aviser og ukebladhylla hos Narvesen. Du vil garantert finne den ene veldreide, lettpåkledde og utfordrende kroppen etter den andre. Det handler også om kropp i Kristiansand 3.-5. juni. Da går konferansen "The Gendered Body, Aesthetics and Experience" av stabelen. Hit kommer blant annet Toril Moi og Thomas Laqueur.
Toril Moi holder åpningsforedraget på konferansen ”The Gendered Body, Aesthetics and Experience”. (foto: Rolf Chr. Ulrichsen/SCANPIX)

- Det foregår en massiv uniformering av kroppsuttrykk i dagens samfunn, noe som er ganske besværlig for de som ikke passer helt inn, sier professor dr.art Unni Langås, ved Høgskolen i Agder. Hun er en av drivkreftene bak konferansen om den kjønnede kroppen.

- Et viktig mål med konferansen er å peke på hvordan kropp uttrykkes, belyse dette teoretisk, forstå hvorfor det blir slik, og hva det gjør med oss som mennesker. Vi ønsker både å belyse, diskutere og kritisere, sier Langås.

Over seksti innlegg

Det skal skje gjennom til sammen seks hovedinnlegg og seksti gruppeinnlegg som holdes i ulike parallelle sesjoner. Toril Moi åpner konferansen med foredraget: ”The Human Body is the Best Picture of the Human Soul”: Ibsen’s Female Bodies. Moi er kanskje Norges mest internasjonalt kjente litteraturforsker. Hun har tidligere blant annet skrevet Jeg er en kvinne. Det personlige og det filosofiske og har arbeidet mye med Simone de Beauvoirs filosofi. Nå er Moi i gang med en bok om Henrik Ibsen og hans diktning.

Unni Langaas er en av drivkreftene bak konferansen.

Moi følges opp av Thomas Laqueur som er professor fra Berkeley. Han har blant annet skrevet boka: Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Den nyeste boka hans har tittelen: Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation.

Elisabeth Bronfen holder også et av hovedinnleggene på konferansen: ”Nocturnal Embodiments: Gendering Allegories of the Night”. Hun har tidligere gjort seg internasjonalt bemerket med boka Over Her Dead Body, om den døde kvinnens plass i litteratur, film og andre media. Bronfen har også skrevet om hysteri i litteraturen.

Døde kvinner og kvinner i byen

En annen som er opptatt av døde kvinner, er Dag Heede. Han kommer fra Universitet i Odense for å foredra om “The Dead Woman in the Novels of Hans Christian Andersen”. Han har tidligere blant annet skrevet om Karen Blixen. Det har også Tone Selboe som denne gangen skal innlede om ”The Woman in the Crowd: Female Writers in the City”. Foredraget bygger på boka Litterære vaganter. Byens betydning hos seks kvinnelige forfattere som kom i fjor. Selboe har tidligere arbeidet mye med Karen Blixen og hennes forfatterskap. Hun er nå professor ved Universitetet i Tromsø. Det siste plenumsforedraget holdes av Karen Sanders: "Fragile Communicants: Bodies in Process”.

I tillegg til alle disse foredragene holdes det altså 60 innlegg på ulike workshops. Her skal det snakkes og diskuteres om alt fra Pippi som guttejente til Knut Hamsuns diktning, døde heltinner og maskulinitet, sport og følelser.

Konferansen er tverrfaglig, med en hovedvekt av litteraturvitere som innledere og deltakere. Men her er også historikere, arkeologer, sosiologer, kunsthistorikere og etnologer. To ting har de til felles: forskning om kroppen og kjønnsperspektiv i sitt arbeid.

Konferanse har til sammen 90 påmeldte deltakere. Flest er det fra Skandinavia, men her er også representanter fra USA, Tyskland og øst i Europa.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.