Leder

Hvorfor velger ikke flere menn omsorg?

Det er fortsatt få menn som velger yrker som sykepleie, sosionom og grunnskolelærer. I en ny artikkelserie spør vi forskerne om hvorfor.

Susanne Dietrichson, redaktør i Kildens nyhetsmagasin
Hvorfor blir ikke flere menn lærer eller sykepleier? Er ikke menn like opptatt av omsorg, empati og nærhet som kvinner? Handler det om mangel på kunnskap om yrket? Eller er det at yrket ikke er godt nok lønnet, spør Susanne Dietrichson i denne lederen.

Kvinner har for lengst inntatt utdanninger og yrker som for bare noen tiår siden var dominert av menn, for eksempel jurister, psykologer og leger. Men selv om flere kvinner velger tidligere mannsdominerte yrker, ser man ikke samme bevegelse motsatt vei. Få menn velger kvinnedominerte yrker som sykepleie, sosionom og grunnskolelærer.

De heller fortsatt mot tekniske fag eller manuelle yrker, som ingeniørfag, bygg og anlegg. Men det å få flere menn inn i omsorgsyrker er viktig av mange grunner, både for å få et mer likestilt samfunn og på grunn av mangel på omsorgsarbeidere. Så hva kan gjøre disse yrkene mer attraktive for gutter og menn? 

Dette spør vi forskere om i en artikkelserie i Kildens nyhetsmagasin om menn i omsorgsyrker. Vi intervjuer også noen av mennene som velger motstrøms. 

Første artikkel i serien handler om menn og sykepleie og ble publisert tidligere i vår. Her intervjuer vi blant annet en forsker som har spurt mannlige studenter om motiver for studievalget deres. Artikkel nummer to om menn i omsorgsyrker handler om lærere. Her forsker en av de vi har intervjuet på hvordan man kan endre oppfatninger om kjønnstypiske yrker.

For hvorfor blir ikke flere menn lærer eller sykepleier? Er ikke menn like opptatt av omsorg, empati og nærhet som kvinner? Handler det om mangel på kunnskap om yrket? Eller er det at yrket ikke er godt nok lønnet? En forsker fant at pensum på sykepleieutdanningen hovedsakelig retter seg mot kvinner, blant annet ved å først og fremst bruke kvinner som eksempler på utøvere av faget. 

Eller handler det om seiglivede holdninger i samfunnet? En av de mannlige sykepleierstudentene som ble intervjuet av forsker og høyskolelektor Marianne Kambe, svarte at han ikke snakket så høyt om studievalget sitt. Og ifølge Runa Brandal Myklebust som leder forskningsprosjektet «Missing men», velger en del menn bort læreryrket fordi de ser på det som noe feminint, eller som et yrke som passer best for kvinner.

Betyr det at holdningene i samfunnet om hvilke yrker som passer for menn og hvilke som passer for kvinner, fortsatt er tradisjonelle?

God lesning!

MENN I OMSORGSYRKER:

Hvorfor velger ikke flere menn utdanninger innen helse og omsorg? Dette vil Kildens nyhetsmagasin spørre forskere om i en artikkelserie om menn i omsorgsyrker. Vi vil også intervjue noen av mennene som velger å utdanne seg som sykepleiere, lærere og barnehagelærere.

Les artiklene i serien her:

– Omsorg er kjønnsnøytralt

Er læreryrket et omsorgsyrke?

 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.