Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

Anne Hellum og Anniken Sørlie (red.): Frihet, likhet og mangfold. Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst


Bokanmeldelse

I Norge er der sket store forandringer i lesbiskes, bøssers, biseksuelles, trans- og interkønpersoners (LGBTI-personers) retsstilling i de seneste år. I 2008 vedtog Stortinget en kønsneutral ægteskabslov, der gav lesbiske og bøsser ret til ægteskab på lige fod med heteroseksuelle. I 2013 kom en ny diskriminationslov, der forbød forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. I 2016 vedtog Stortinget, at adgang til juridisk kønsskifte skulle være fri for tidligere krav om forudgående kønsbekræftende behandling, sterilisering og en psykiatrisk diagnose som «transseksuel». I 2020 fjernede de norske sundhedsmyndigheder transkønnethed fra listen over psykiatriske diagnoser. Endelig indførte Helsedirektoratet samme år en ny retningslinje for statens behandlingstilbud til personer med kønsinkongruens. Formålet med den nye retningslinje var blandt andet at sikre et udvidet og decentraliseret behandlingstilbud samt en højere grad af brugermedbestemmelse. Ændringerne indebærer umiddelbart, at norske LGBTI-personer i stigende grad er blevet til inkluderede medborgere med ret til statslig beskyttelse, ligestilling og respekt.

De nye rettigheder og ligestillingstiltag for norske LGBTI-personer er emnet for bogen Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst, der er redigeret af Anne Hellum og Anniken Sørlie. [...]

Les hele bokanmeldelsen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.10


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI:  https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.10

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.