Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

Ingeborg W. Owesen: The Genealogy of Modern Feminist Thinking, Feminist Thought as Historical Present

Bokanmeldelse

I boka The Genealogy of Modern Feminist Thinking (2021) påpeker Ingeborg W. Owesen at en feministisk tilnærming til filosofihistorien enten handler om å påpeke og analysere fraværet av kvinnelige tenkere i den filosofiske kanon eller om å undersøke hva filosofiens klassikere har sagt om kvinner, ofte med nedslående resultater (s. 5). Owesen velger selv en mer positiv tilnærming og viser til at kvinner har vært der hele tiden, og at utvikling av moderne filosofi og vitenskap har bidratt til å gjøre feminisme mulig. [...]

Les hele bokanmeldelsen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.9


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.9

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.