Kristin Engh Førde er ny direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Kristin Engh Førde blir ny direktør for Kilden kjønnsforskning.no og tiltrer 1. februar 2024. (Foto: Arve Kjersheim,UiO)
Kristin Engh Førde er ny direktør for Kilden kjønnsforskning.no fra 1. februar 2024. (Foto: Arve Kjersheim,UiO)

Kildens nye direktør har bakgrunn som forsker og journalist og kommer fra en stilling som postdoktor ved Universitetet i Oslo.

– Jeg er svært fornøyd med å ha fått med Kristin Engh Førde på laget. Hun har lang og solid erfaring fra både forskning og forskningsformidling. Hun har også bakgrunn som redaktør og journalist, sier Benedicte Løseth, områdedirektør for Forskningssystemet og internasjonalisering i Forskningsrådet, der Kilden er en av fem avdelinger.

– I Kristin Engh Førde får vi en engasjert, lyttende og involverende direktør. Hun kjenner allerede Kilden godt og vil bidra til en positiv utvikling av Kildens samfunnsoppdrag i tett samarbeid med Kildens medarbeidere og Kildens faglige råd. Jeg ser frem til godt samarbeid og å ønske henne velkommen til Forskningsrådet og til ledergruppen i Området for Forskningssystemet og internasjonalisering.

Kristin Engh Førde avla doktorgraden sin i medisinsk antropologi ved Universitetet i Oslo i 2017. I avhandlingen intervjuet hun skandinaviske vordende foreldre til barn født av surrogati og surrogatmødre fra India. Hun har også erfaring som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, hvor hun har forsket på lokalt forebyggingsarbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, særlig hos politiet.

Les mer om Førdes avhandling her: Surrogati: Den umulige drømmen om en fairtrade-baby (kjonnsforskning.no)

Som postdoktor ved UiO har Førde skrevet om nedfrysing av ubefruktede egg blant kvinner i Norge. Hun har her undersøkt hvordan ny reproduktiv teknologi har påvirket hvordan kvinner oppfatter sine begrensninger og muligheter knyttet til å få barn.

Førde har også vært intervjuet i Kildens podkast Kjønnsavdelingen om dette prosjektet: Kjønnsavdelingen #27 (kjonnsforskning.no)

Kristin Engh Førde har tidligere jobbet i Kilden kjønnsforskning.no som forskningsjournalist, og har erfaring som journalist fra Klassekampen. Hun startet som direktør for Kilden 1. februar.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.