Sport og idrett

Mest lest i Kildens nyhetsmagasin i 2023

Omsorg, vold, foreldreskap, konflikt og seksuelle overgrep er blant sakene som har engasjert mest i Kildens nyhetsmagasin i 2023. Men det gjorde også artikler om ishockey, Hannah Arendt og kvinner i fengsel.

– Gymlærere må slutte å dele inn i gutte- og jentelag

Elever som ikke kjenner seg igjen i kategoriene gutt og jente opplever frykt og utenforskap i kroppsøvingsfaget. – Problemene starter i garderoben, sier lærer og forsker Runa Næss Korshavn.

Idretten vil bare ha én type leder

Det holder ikke å kvotere kvinnelige toppledere i idretten. Vi må endre kulturen, sier forsker.

Færre kvinner når toppen i snowboard

I snowboard er kvinner i mindretall både som topputøvere, trenere, dommere og i styrerommet. Ny forskning viser hvordan usynlige strukturer bidrar til å opprettholde den skjeve kjønnsbalansen i sporten.

 

Profittjag i ishockeykulturen kan forsterke machoadferd 

Svenske ishockeyspillere var mer macho på Instagram enn norske. Det kan skyldes at ishockey er en nasjonalsport i Sverige, noe som innebærer mer profesjonalisering og kommersialisering, mener forskere.

Mottar pris for forskning på spiseforstyrrelser: – Idrettslederne må våkne

Da Jorunn Sundgot-Borgen begynte å forske spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere, ble hun møtt med mistro. Nå vinner hun pris for arbeidet sitt.

Flere jenter enn gutter slutter i ungdomsidretten

En fersk doktoravhandling viser hvordan nye trender i samfunnet påvirker gutter og jenters frafall i den organiserte idretten ulikt.

Guttespillere og jentespillere får ulike muligheter i fotballen

– Dette kan gi konsekvenser langt utover toppidretten, sier Marlene Persson som har skrevet doktoravhandling om temaet.

Kvinner må inkluderes i idrettsforskning

Hvis forskning basert på menn ukritisk blir anvendt på kvinner, er det en stor risiko for at kvinner ikke vil oppnå sitt egentlige potensial, skriver kronikkforfatterne.

Jorid Hovden: – Jeg har mye trass og stahet i meg

Som student troppet hun opp på Idrettshøyskolen med busserull og buttons, i opposisjon mot det etablerte. Siden har idrettssosiologen brukt forskerkarrieren på å utfordre maktstrukturene i idretten.

Kvinne- og herrefotballen dekkes ulikt i aviser

– Det overrasket meg at når det først ble skrevet om kvinnefotball var vinklingen ofte negativ, sier Maria Øverli Leonsen.

Kjønnstesting av kvinnelige idrettsutøvere: rettferdig eller uetisk?

Kvinnelige idrettsutøvere med høyt testosteronnivå må gå på hormonreduserende medisiner for å kunne delta i kvinneklassen. Det mener forsker Mari Haugaa Engh er problematisk.

Fotball som kjønnet mulighetsrom

Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Marlene Persson
Publisert:
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Idunn Seland
Publisert:
Forfatter(e):
Nilsen, Ada Kristine Ofrim et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Trond S. Sand og Mari K. Sisjord
Publisert:
Forfatter(e):
Fasting, Kari
Publisert:
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand
Publisert:
Forfatter(e):
Langnes, Tonje F. og Kari Fasting
Publisert:
Forfatter(e):
Sisjord, Mari Kristin, Kari Fasting & Trond Svela Sand
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.