Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Kilden behandler personopplysninger.

Kilden er en del av Norges forskningsråd. Norges forskningsråd, ved direktør, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger når vi alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen, og når vi på annet rettslig grunnlag er forpliktet til å være behandlingsansvarlig.

Kilden (Norges forskningsråd) er databehandler når vi behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig.

Hvordan kontakter du oss om personvern?

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte Forskningsrådet på

E-postpost@forskningsradet.no

Telefon: +47 22 03 70 00

Brevpost: Forskningsrådet, Postboks 564, 1327 Lysaker

Forskningsrådets personvernombud skal arbeide for å ivareta personverninteressene til alle vi behandler personopplysninger om, gi råd om våre plikter og dine rettigheter, samt fungere som vårt kontaktpunkt mot Datatilsynet. Du kan ta kontakt med vårt personvernombud på epostadressen personvern@forskningsradet.no.

Denne personvernerklæringen omhandler kun nettsidene som Kilden har ansvaret for og de tilknyttede nyhetsbrevene. For andre situasjoner hvor Kilden behandler personopplysninger vennligst besøk Norges forskningsråds personvernerklæring. Kildens personvernerklæring blir oppdatert fortløpende, senest den 12. januar 2023.

Nettstatistikk

Når du besøker Kilden kjønnsforskning.no sine nettsider, registreres din IP-adresse. Opplysningene behandles i avidentifisert form slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Formålet med denne innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å utvikle og forbedre informasjonen på sidene. Statistikken brukes til å få kunnskap om antall besøkende på de ulike sidene, varigheten av besøkene, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som brukes.

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der Kildens (Norges forskningsråds) berettigede interesse er å utvikle og forbedre sidene våre.

Webanalyse og informasjonskapsler

Vi bruker analyseverktøy fra Matomo på vår hovedside www.kjonnsforskning.no. Ved å trykke på knappen for "Det er greit" samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler ("cookies"), og du samtykker i at Matomo sine retningslinjer for personvern også gjelder for denne behandlingen.

Matomo er satt opp slik at IP-adressene kun behandles i anonymisert form.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler til å generere statistikk og til analyse for å tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse på nettsidene.

Du kan lese mer om informasjonskapsler på blant annet http://www.allaboutcookies.org og www.cookiepedia.co.uk.

Sosiale medier

Nettsidene inneholder lenker til våre profilsider på de sosiale mediene Facebook og Twitter. Din bruk av disse funksjonene er underlagt personvernerklæringene til selskapene som leverer tjenesten.

Databehandlere for våre nettsider

Ramsalt Media er som leverandør av drift og vedlikehold databehandler for vår hovednettside www.kjonnsforskning.no, norsk og engelsk versjon. Google Analytics er som leverandører av analyseverktøy også databehandlere for denne siden.

Ravn Webveveriet er som leverandører av drift og vedlikehold databehandlere for vår nettside www.kvinnehistorie.no.

Ramsalt Media er som leverandør av drift og vedlikehold databehandler for nettsiden www.kifinfo.no, norsk og engelsk versjon, som Kilden drifter.

Knowit er som leverandør av drift og vedlikehold databehandler for nettsiden eeagender.org, som Kilden drifter.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på elektroniske nyhetsbrev fra Kilden kjønnsforskning.no. For å kunne sende e-post til rett mottaker må vi lagre e-postadresse.

Annen informasjon er ikke påkrevd, men kan av gis ved eget samtykke av mottaker. Du kan selv melde deg av, enten via nettsiden eller en lenke i nyhetsbrevet, dersom du vil avslutte ditt abonnement.

Kilden kjønnsforskning.no bruker en databehandler, Mailchimp, til å administrere og sende ut nyhetsbrev og lignende informasjon. Det er Mailchimp, eid av Rocket Science Group, som drifter databasen der e-postadressene lagres.

Kilden kjønnsforskning.no sender også ut nyhetsbrev gjennom Kilden genderresearch.no og kifinfo.no som også benytter seg av Mailchimp for å sende ut sine respektive nyhetsbrev og det er Mailchimp, eid av Rocket Science Group, som drifter databasen der disse e-postadressene lagres.

Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke til å motta våre nyhetsbrev, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. 

Personopplysninger som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet.

Dine rettigheter

Etter personvernregelverket har du følgende rettigheter: 

•    Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.
•    Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.
•    Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.
•    Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha rett til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss i et maskinlesbart format og å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til den andre aktøren. 
•    Klage til Datatilsynet: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper du velger å rette en henvendelse til oss først.

Når du kontakter oss for å benytte dine rettigheter skal vi svare deg uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Vi gjør oppmerksom på at dine rettigheter i det enkelte tilfelle vil kunne være begrenset av vilkår eller krav vi er pålagt å følge ved lov/forskrift eller tilsvarende rettslig grunnlag. Dette vil vi vurdere konkret og informere deg om for hvert enkelt tilfelle når du kontakter oss for å utøve dine rettigheter.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.