Fra «homo» til «skeiv» på 1-2-3

I dag sier mange «transperson» og «seksuell orientering» i stedet for «transvestitt» og «legning». Flere har også begynt å kalle seg skeive. Hva sier det om kulturen rundt? spør Arne Skjævesland i masterbloggen. 

Skeive kor skaper samhold

Forsker, korist og skeiv aktivist. Med bruk av etnografisk metode har Thomas Richard Hilder blitt kjent og sunget med skeive kor i London, Roma og Warszawa. 

Slik endret aidsepidemien Norge

Norske myndigheter reagerte annerledes på aidsepidemien enn andre vestlige land, inkludert Sverige, ifølge historikere. 

«Feminine» Oscarshall ga arkitekter hakeslepp

Lystslottet Oscarshall utfordret samtidens kjønnsnormer, mener arkitekturhistoriker Jarle Tollefsrud. Han viser til en lang tradisjon for å «kjønne» bygninger og interiør. 

– Kjønn har alltid vært i bevegelse

Vår forståelse av kjønn er historisk betinget, foranderlig, og moralsk og politisk ladet, mener Ketil Slagstad.

Vant pris for artikkel om skeive personer i Norge

Henning Kaiser Klatran har skrevet om skeive personers opplevelse av vold og trakassering i Norge. Det ga ham prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Singellivet er også det gode livet

Ny forskning viser at det å leve i parforhold blir sett på som nøkkelen til et godt liv, selv om Norge ligger på verdenstoppen i å bo alene. – Å være enslig betyr ikke at man er ensom, sier Unn Conradi Andersen.

Skeive liv finner veien til museet

Å lære om hvordan grensene for akseptabel seksualitet er satt og forhandlet gjennom historien, er vesentlig for å forstå fortiden, men også vår egen tid, mener Tone Hellesund.

Bonus! Transkjønnedes rettigheter - er kampen vunnet?

Transpersoner i Norge har rett til å endre juridisk kjønn etter eget ønske, og noen får tilgang på medisinsk behandling. Slik har det ikke alltid vært. Hør om kampen for transkjønnedes rettigheter, og om hvilke utfordringer som gjenstår.

Transkjønn i Norge: En historie om standhaftige pasienter og leger mot strømmen

På 1950-tallet ble den første vellykkede kjønnsskiftebehandlingen gjennomført. Siden har det skjedd store utviklinger innenfor medisin og juss, men også i forståelsen av kjønn, mener historiker Sigrid Sandal.

Finner homofil kjærlighet i romaner av Åsmund Sveen og Tarjei Vesaas

Litteraturen Åsmund Sveen og Tarjei Vesaas skrev på 1930-tallet gjenspeiler tankegods i samtiden og underbygger en homoerotisk lesning av verkene deres, mener forsker Per Esben Myren-Svelstad.

Skjulte historier om sex og kjønn fram i lyset

I Skeivt arkiv ligger skjulte historier om sex og grensesprengende kjønnsoverskridelser og bare venter å bli forsket på.

Slik ble «homoseksualitet» til

Psykiaterne skapte homoseksualitet som begrep på slutten av 1800-tallet. Men var man født sånn eller blitt sånn? Se, det skulle de aldri bli helt enige om.

Publikasjoner

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.