Forholdet mellom kjønnene: Mer likestilling - nye motsetninger?

Innhold

Forskning for likestilling. Et NORAS-program, av Ottil Tharaldsen

Like barn deler best! av Berit Braandth og Elin Kvande

«Menns yrkesroller», av Anne Lise Ellingsæter

Nasjonalt arbeidsmarked også for distriktsjenter. Om distriktjenters tanker om utdannelse og fremtiden, av Agnete Wiborg

Kvinnepolitiske nøkkeltekster - Dorothy Dinnersteins the Mermaid and the Minotaur, av Jorun Solheim

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.