Åpent nummer

Det forrige nummer av tidsskriftet handlet om husarbeid, barnepass og likestillingsparadokser på norske hjemmebaner. Dette nummeret følger opp med noen av yrkeslivets kjønnede paradokser, knyttet til det man må kunne kalle mannsbastioner i arbeidslivet.

Artikler

Christin Thea Wathne: Kvinners plass i politiet i lys av arbeidsmetoder
Les mer i nyhetsmagasinet: De første politikvinnene: Uten trening - med våpen

Cathrine Egeland og Cathrine Tømte: Kjønnsubalanse blant historikere – bare et spørsmål om tid?

Per Esben Myren-Svelstad: Louise Labés feministiske epistel: Ein eksklusiv fellesskap

Tone Cronblad Krosshus: Teater og kjønn. En analyse av hvordan Mary Lennox kommuniseres i Den hemmelege hagen

Bokmeldinger

Anne Hellum og Julia Köhler-Olson (red.): Like rettigheter – Ulike liv. Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne og innvandrerperspektiv. Omtale ved Hilde Sandvik

Nytt fra Foreningen


Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.