Åpent nummer

Årets første Tidsskrift for kjønnsforskning er et åpent nummer. Likevel diskuterer alle artiklene på ulikt vis morskap og vilkår for morsrollen. Du kan lese om barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902, om kroppslige erfaringer til småbarnsmødre i krysspress mellom arbeidsliv og familieliv, og om morskap og psykisk uhelse.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.