Åpent nummer

Forside Tidsskrift for kjønnsforskning 4-23

Årets siste utgave er et åpent nummer. Likevel har artiklene fellestrekk, der de tar for seg konsekvenser av politisk regulering, historisk og i samtiden, og levd erfaring i store og viktige samfunnsinstitusjoner, som skolen og militæret. Les om transkjønnede elevers erfaring med å delta i kroppsøving og om kjønnsblandede lag blant norske grensesoldater. Du kan også lese om kvinner som skal donere egg og deres forståelser av kjønn, kropp og moderskap, samt om hvordan kvinners mulighet til fødselskontroll ble drastisk innskrenket under andre verdenskrig. 

Les hele nummeret på Idunn.no

DOI: 10.18261/issn.1891-1781


Les mer om forskningen til Runa Næss Korshavn, Stine Helena Bang Svendsen, Jan Erik Ingebrigtsen og Emilie Skiphamn Holten i Kildens nyhetsmagasin:

– Gymlærere må slutte å dele inn i gutte- og jentelag

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.