Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

Å formes som prest – en psykososial tilnærming til profesjonell identitet, subjektivitet og kjønn

Sammendrag

I denne artikkelen illustrerer jeg hvordan en psykososial tilnærming (Salling Olesen 2020) som teori og metode gir innganger til å forstå hvordan to teologistudenters utdanningsvalg som prester inngår i deres livshistorier. Ved å undersøke teologistudentenes livshistorier åpner det for tolkninger av hvorledes deres sosialisering til presteskapet er innleiret i bredere samfunnsmessige prosesser, som moderniseringen av det norske samfunnet og utviklingen av likestilling. Jeg viser hvordan teologistudentenes kjønnede sosialiserte subjektivitet inngår i deres utvikling av en profesjonell identitet som prest.

Nøkkelord: Psykososial tilnærming, det ubevisste, profesjonell identitetsutvikling, teologistudenter, subjektivitet, sosialisering, kjønn, likestilling

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.6


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI:  https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.6

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.