Tidsskrift for kjønnsforskning

Pris til artikkel om kvensk kulturarv

16. desember 2022

Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning er skrevet som en dialog om å forske på kvenske virkeligheter.

Naturliggør forandring!

29. juni 2022
Queerfeministisk naturpolitik i det antropocæne

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.