Lansering av håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

 

Illustrasjon: Blæst Design

Torsdag 27. september 2018 lanserer Kilden kjønnsforskning.no håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. I håndboka presenteres gode eksempler på hvordan kjønnsperspektiver kan brukes i forskjellige tverrfaglige kunnskapsområder, med vekt på områder der det ikke har vært vanlig, som for eksempel i forskning om energi og klima. Hensikten med håndboka er å inspirere forskere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan arbeide med kjønnsperspektiver.

Håndboka er skrevet av Trine Rogg Korsvik i samarbeid med Linda Marie Rustad.

Tid: Torsdag 27. september 2018, kl. 13.00-15.30

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo 

Program:

13:00-13:20 Velkommen og kort presentasjon av håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? v/Linda M. Rustad og Trine Rogg Korsvik, Kilden kjønnsforskning.no

13:20-14:20 Forskerpresentasjoner: eksempler på kjønnsperspektiver i forskning

  • Karina Standal, CICERO: Fra forbruker til plusskunde - en studie av energivalg og kjønn i Norge, Italia, Storbritannia, Serbia og Ukraina
  • Dag Ellingsen, Politihøgskolen og OsloMet: Blir Norge et sikrere land jo mer likestilling og mangfold det er i politi og forsvar?
  • Marco Hirnstein, Universitetet i Bergen: Hjernen, kognitive evner og kjønn
  • Torunn Tryggestad, PRIO: Integrasjon av kjønnsperspektiver i freds- og konfliktforskning: Erfaringer fra PRIO
  • Christine Jacobsen, Universitetet i Bergen: Kritiske kjønnsperspektiver i forskning og formidling: Erfaringer fra et UiB-prosjekt

14:20-14:40 Pause

14.40-15.30   Panelsamtale: hvordan kan kjønnsperspektiver integreres i forskning?

  • Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet
  • Ann Therese Lotherington, prodekan for forskning ved Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet
  • Henriette Thune, prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • Finn-Eirik Johansen, prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Jesper Simonsen, områdedirektør Samfunn og helse, Norges forskningsråd  

15.30-16.30: Mingling med vin og snacks

Ingen påmelding
Tilgjengelig for rullestol

Velkommen!

Følg med på Facebook


Les mer om prosjektet: Integrering av kjønnsperspektiver i forskning

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.