Forskeren svarer

Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?

Vi spør Ingunn Ikdahl, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Kva er kjønnsperspektiv i egyptologi?

Vi spør Reinert Skumsnes, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Kva er kjønnsperspektiv i litteraturvitskap?

Vi spør Marie Nedregotten Sørbø, professor i engelsk ved Høgskulen i Volda.

Hva er kjønnsperspektiver i arbeidsmarkeds­forskning?

Vi spør Julia Orupabo, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.

Hva er kjønnsperspektiver i migrasjonshelse?

Vi spør Abdi Gele, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

Hva er kjønnsperspektiver i idrettsforskning?

Vi spør Kari Bø, professor ved Norges idrettshøgskole.

Hva er kjønnsperspektiver i kreftforskning?

Vi spør Sveinung Wergeland Sørbye, overlege og spesialist i patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Hva er kjønnsperspektiver i sosialt arbeid?

Vi spør Tone Gunn Stene Kristiansen, førsteamanuensis i sosiologi ved Nord Universitet.

Hva er kjønnsperspektiver i psykologi?

Vi spør Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hva er kjønnsperspektiver i hjerneforskning?

Vi spør Marco Andre Hirnstein, hjerneforsker ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.

Hva er kjønnsperspektiver i sammenliknende politikk?

Vi spør Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og statsviter i tankesmien Civita.

Hva er kjønnsperspektiver i voldsforskning?

Vi spør Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Hva er kjønnsperspektiver i design?

Vi spør Astrid Skjerven, professor i designteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskap?

Vi spør Anne Kalvig, professor i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger.

Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.