Medisinske studier ser bort fra kjønnsforskjeller

En ny rapport fra FHI viser at under halvparten av studiene har sett på kjønnsforskjeller i effekten av medisinsk behandling. – Man må slutte å tro at biologiske forskjeller mellom menn og kvinner får plass i bikinien, sier professor Eva Gerdts. 

Fem grunner til at kvinner er vanskelige å forske på

«Å eldes som et rent-a-wreck» er et utsagn som har utløst en heftig debatt om kvinnehelse. Mange er enige om at det må forskes mer på kvinnehelse. Men hvorfor er det så vanskelig?

Hva er egentlig kvinnehelse?

Antydningen om at fettsuging og kjemisk oppussing er en del av «kvinnehelse» fører til forvirring. Her er en avklaring, og noe av det vi vet er viktig om kvinnehelse.

Politisk press mot dansk voldsforskning

I fjor ble Signe Uldbjergs forskning om digital vold mot kvinner gjenstand for debatt på danske Folketinget, og kritisert som aktivistisk. I kjølvannet fulgte et politisk vedtak som vekket protester fra danske forskere og en debatt om akademisk frihet.

Kvinner må inkluderes i idrettsforskning

Hvis forskning basert på menn ukritisk blir anvendt på kvinner, er det en stor risiko for at kvinner ikke vil oppnå sitt egentlige potensial, skriver kronikkforfatterne.

Ny rapport viser at forskning med kjønnsperspektiver ikke har økt

Særlig forskning på teknologi mangler kjønnsperspektiver, viser kartleggingen. Men kjønnsforskere mener mye relevant forskning ikke er tatt med.

– Arbeidet for kjønnsbalanse kan aldri hvile

Mari Sundli Tveit er Forskningsrådets nye direktør. Hun vil holde fanen høyt hevet i arbeidet for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.

Algoritmer kan forsterke kjønnsforskjeller

– Den digitale innovasjonen flytter makt fra mennesker til datamaskiner. Vi blir ofte ofre for hvilke valg teknologien tar. Vi velger det Netflix anbefaler oss og klikker på det første søkeresultatet fra Google, mener Petter Bae Brandtzæg.

Vil ha mer forskning med kjønnsperspektiver i Europa

En ny EU-rapport viser hvordan kjønnsperspektiver kan gjøre forskningen bedre og mer kreativ – også i fagfelt som ikke har brukt det tidligere.

‒ Det er viktig å forstå hvorfor noen tiltrekkes av sexarbeid

Er man opptatt av årsakene til at noen mennesker åpent går inn i sexarbeid, så er de positive fortellingene en vesentlig del av bildet, mener forsker Sveinung Sandberg.

Kjønnsperspektiv – hva kan det bety for forskning og utdanning?

Uten kjønnsperspektiv innen en rekke samfunnsområder forsømmer vi å studere spørsmål som er viktige både for individer og for samfunnet, skriver Ingerid Bø.

Masseproduserte klær er ikke laget for kvinners faktiske kroppsfasonger

Kvinneklær har ofte dårlig passform. Det ønsker disputant Veronika Glitsch å gjøre noe med.

Likestilling i forskning er et felles europeisk ansvar

Jeg håper på mer formidling og mer kunnskapsbasert debatt om likestilling i forskning i Europa, skriver Linda Marie Rustad.

Agnes Mathilde Wergeland: En glemt kvinnelig lyriker

Norsk lyrikkhistorie har et «sort hull» på flere hundre år hvor det nesten ikke har vært skrevet om kvinner, mener litteraturprofessor Marit Grøtta.

Har koronakrisen et kjønnsperspektiv?

Erfaringene fra Ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014 viste at det er viktig å vurdere kjønnsperspektiver i responsen på helsekriser, mener forskere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Nordvik, Trine; Hildur Skuladottir og Aslaug Drotningsvik
Publisert:
Forfatter(e):
Engelstad, Fredrik, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert:
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Bach, Anna Sofie et al. (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Ingvil Hellstrand
Publisert:
Forfatter(e):
Mathias W. Nielsen et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Olsen, Marianne A. og Ulrike Spring
Publisert:
Forfatter(e):
Eide, Elisabeth & Gita Bamezai
Publisert:
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.