Forsvaret

Trakasserende humor starter hos befalet

31. mars 2020
Humor har en viktig funksjon for samhold blant vernepliktige, men kan også bidra til at mange kvinner slutter etter førstegangstjeneste, ifølge forskere.

Humorens tvetydige funksjon

30. mars 2020
Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?

Kjønnsspørsmål i Forsvaret blir latterliggjort og sabotert

15. oktober 2019
Den maskuline kulturen i Forsvaret er et demokratisk problem. Det gjør det vanskelig å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn, sier forsker.

Forsvaret testet kjønnsbalanse

18. november 2016
Da Luftvernbataljonen ved Ørland tok inn like mange kvinner som menn - som et eksperiment, opplevde de større toleranse og lite seksuell spenning.

Er Forsvaret klare for kvinneleg verneplikt?

7. april 2015
Det finst framleis ein viss skepsis mot kvinnelege soldatar i Forsvaret. No som det første kullet med vernepliktige kvinner kjem, må det endringar til, ifølgje forskar.

Kvinnelige soldater: Fredsbevarende engler eller like tøffe som gutta?

29. januar 2015
En kvinnelig FN-soldat antas å få bedre kontakt med lokalbefolkningen kun i kraft av å være kvinne. Samtidig er hun nødt til å være «en av gutta».

Fellesrom for gutter og jenter gjorde kjønn uvesentlig i hæravdeling

28. februar 2014
Forskerne bak en ny rapport om likestilling i militæret beskriver det som «avkjønning». Når guttene og jentene bodde på samme rom, spilte ikke kjønn lenger noen rolle.

Uklok argumentasjon for kvinners deltakelse?

19. oktober 2011
«Kvinner er fredelige». «Kvinner er problemløsere». «Kvinner har mer medfølelse enn menn». Argumenter som ofte blir brukt for kvinners deltakelse i militære operasjoner. Fafo-forsker Kathleen Jennings mener det er en risikabel vei å gå.

Sier ja til jenter

10. juni 2011
Verken norske eller amerikanske soldater protesterer mot kvinnelige kolleger. Men i skyttergraven vil de helst ha en mann ved siden av seg.

- Soldater må bevisstgjøres om kjønn

28. januar 2011
For at fredsbevarende styrker skal oppnå de politiske målene som er satt, må kjønnsperspektivet sitte i ryggmargen på den enkelte soldat, mener Gunhild Hoogensen Gjørv.

Gutta på tur

6. oktober 2009
For å være en av gutta i Telemark Bataljon må du være en god soldat og en kul kompis. Altså bør du ikke være jente.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Kildal, Charlotte Lilleby & Karen Lykke Syse
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Heiselberg, Maj Hedegaard
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.