Forsvaret

Trakasserende humor starter hos befalet

Humor har en viktig funksjon for samhold blant vernepliktige, men kan også bidra til at mange kvinner slutter etter førstegangstjeneste, ifølge forskere.

Humorens tvetydige funksjon

Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?

Kjønnsspørsmål i Forsvaret blir latterliggjort og sabotert

Den maskuline kulturen i Forsvaret er et demokratisk problem. Det gjør det vanskelig å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn, sier forsker.

Forsvaret testet kjønnsbalanse

Da Luftvernbataljonen ved Ørland tok inn like mange kvinner som menn - som et eksperiment, opplevde de større toleranse og lite seksuell spenning.

Er Forsvaret klare for kvinneleg verneplikt?

Det finst framleis ein viss skepsis mot kvinnelege soldatar i Forsvaret. No som det første kullet med vernepliktige kvinner kjem, må det endringar til, ifølgje forskar.

Kvinnelige soldater: Fredsbevarende engler eller like tøffe som gutta?

En kvinnelig FN-soldat antas å få bedre kontakt med lokalbefolkningen kun i kraft av å være kvinne. Samtidig er hun nødt til å være «en av gutta».

Fellesrom for gutter og jenter gjorde kjønn uvesentlig i hæravdeling

Forskerne bak en ny rapport om likestilling i militæret beskriver det som «avkjønning». Når guttene og jentene bodde på samme rom, spilte ikke kjønn lenger noen rolle.

Uklok argumentasjon for kvinners deltakelse?

«Kvinner er fredelige». «Kvinner er problemløsere». «Kvinner har mer medfølelse enn menn». Argumenter som ofte blir brukt for kvinners deltakelse i militære operasjoner. Fafo-forsker Kathleen Jennings mener det er en risikabel vei å gå.

Sier ja til jenter

Verken norske eller amerikanske soldater protesterer mot kvinnelige kolleger. Men i skyttergraven vil de helst ha en mann ved siden av seg.

- Soldater må bevisstgjøres om kjønn

For at fredsbevarende styrker skal oppnå de politiske målene som er satt, må kjønnsperspektivet sitte i ryggmargen på den enkelte soldat, mener Gunhild Hoogensen Gjørv.

Gutta på tur

For å være en av gutta i Telemark Bataljon må du være en god soldat og en kul kompis. Altså bør du ikke være jente.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert:
Forfatter(e):
Kildal, Charlotte Lilleby & Karen Lykke Syse
Publisert:
Forfatter(e):
Heiselberg, Maj Hedegaard
Publisert:
Forfatter(e):
Svela Sand, Trond and Kari Fasting
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.