Alle lider i krig

Sivilbefolkningen lider alltid i krig, og det er mange grunner til at mediedekningen trekker fram kvinner og barn. Samtidig er også menn utsatt for tortur, seksuelle overgrep og død.

Podkastepisode: Kvinnedagens historie og kampen om 8. mars

Hvorfor blir det så mye bråk på den internasjonale kvinnedagen når den første norske kvinnedagsmarkeringen handlet om fred?

– Det er blitt farligere å være journalist

Utenriksjournalistene er tradisjonelt blitt sett på som en «machoklubb» med få kvinnelige medlemmer. I dag er det flere kvinner, men yrket har også blitt mer risikabelt. 

– I krig er kvinners helse utsatt for enorm risiko

50 000 gravide i Gaza har mistet mulighet til helsehjelp. – Dødstallene er skyhøye og antall skadede overveldende. Alle sivile rammes, også gravide kvinner som har et stort behov for helsehjelp, sier Ingvild Fossgard Sandøy. 

Elisabeth Eide – en pioner i norsk medieforskning

Fra journalist og lektor til frontfigur i norsk medieforskning. Forsker og forfatter Elisabeth Eide svinger seg til jazz og Bob Dylan, og har viet karrieren til å utforske hvordan kvinner og marginaliserte grupper blir representert i media.

Gårsdagens krig i Afghanistan rammer kvinner i morgen

Dersom en afghansk kvinne tråkker på ei klasebombe, får hun dårligere medisinsk hjelp enn om hun hadde vært mann, skriver Linn Gløtta Bogerud. Hun har skrevet masteroppgave om den historiske og kulturelle bakgrunnen til kjønnet vold i Afghanistan. 

 

Hvordan forske etisk på kvinner som har blitt voldtatt i krig?

Forskere må tenke gjennom og reflektere over hvilke historier de ber om og lytter til, mener Anette Bringedal Houge. Hun har skrevet artikkel om temaet.

Kvinner har lite reell makt i ikke-voldelig motstandsarbeid

Kvinner er ofte i flertall i demonstrasjoner i afrikanske land, men er ikke med på de store avgjørelsene høyere opp i systemet. Det viser en ny doktorgrad.

Krig kan føre til mer likestilling, men også mer tradisjonelle kjønnsroller

I en krig må kvinner ofte ta vare på barn og eldre, men kan også gå inn i nye roller og ta økt ansvar. – Det handler om å kombinere forsørgerrollen med omsorgsrollen, sier Louise Olsson.

Jentesoldater opplevde mer likestilling i krig enn i fred

– Mine studier fra Colombia og Nepal viser at mange mindreårige vervet seg frivillig, og til og med fikk det bedre som geriljasoldater, sier Wenche Iren Hauge.

Kjønnsforskningen har endret vår forståelse av krig og fred

Kjønnsforskningen har tilført freds- og konfliktstudier banebrytende kunnskap. Det har utfordret vår oppfatning av hva som truer internasjonal fred og sikkerhet, både internasjonalt og her hjemme, skriver Torunn L. Tryggestad.

Fredsarbeid kan gjere kvinner meir utsette

Dei seinare åra er kjønn blitt ein viktig faktor i det internasjonale arbeidet mot ekstremisme. Men forskarar fryktar at når kvinner skal vere førstelineforsvar mot radikalisering, blir dei samtidig meir sårbare.

– Norske kvinner deltok på alle krigens områder

– Kvinnene deltok i motstandskampen under 2. verdenskrig og på like fot med menn, om enn ikke i samme antall, sier Mari Jonassen. I disse dager slipper hun det første store standardverket om norske kvinners krigshistorie.

Kjønnsspørsmål i Forsvaret blir latterliggjort og sabotert

Den maskuline kulturen i Forsvaret er et demokratisk problem. Det gjør det vanskelig å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn, sier forsker.

IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt

Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert:
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert:
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert:
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert:
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger & Torunn Lise Tryggestad
Publisert:
Forfatter(e):
Klugman, Jeni
Publisert:
Forfatter(e):
Kolås, Åshild (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert:
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert:
Forfatter(e):
Graham, George et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Begikhani, Nazand, Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss
Publisert:
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Andreas Forø Tollefsen, Andreas Kotsadam, Ragnhild Belbo & Christin Ormhaug
Publisert:
Forfatter(e):
Upreti, Bishnu Raj & Sharmila Shivakoti
Publisert:
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert:
Forfatter(e):
Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.