Kjønnslemlestelse

Mangel på kompetanse gjør at omskårne kvinner ikke får riktig behandling

– Mange kvinner går med plager i flere år før de oppdager at det er knyttet til omskjæring, sier Ragnhild Elise Brinchmann Johansen ved Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Omskjæringsmetode skaper forvirring

En mindre inngripende form for omskjæring blir mer vanlig blant norsk-somaliere. Men kvinnene har svært ulike oppfatninger av hva det innebærer.

Lettere å snakke om mannlig omskjæring

Å utforske overlappingen mellom kvinnelig kjønnslemlestelse og mannlig omskjæring kan gi økt innsikt i begge praksiser, mener forsker.

– Snakker forbi hverandre om omskjæring

Mangel på kommunikasjon kommer i veien for forebygging av kjønnslemlestelse. Det mener antropolog Rachel Issa Djesa, som har observert møter mellom norske myndigheter, helsepersonell og somaliske kvinner i Norge.

Politiet kan ikke bevise kjønnslemlestelse

53 saker om kjønnslemlestelse ble anmeldt i Norge mellom 2005 og 2016. Alle ble henlagt.

Vil ta tilbake kroppen med ny klitoris

I Sverige får omskårne kvinner tilbud om en ny type operasjon. Men det er ennå uvisst hvor bra den virker.

Kunnskapsløs politikk mot kjønnslemlestelse

Både kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kom på politisk dagsorden i Norge som følge av medieoppslag. Særlig tiltak mot kjønnslemlestelse har vært overdimensjonert og lite kunnskapsbasert, konkluderer ny Fafo-rapport.

30 år med feilslåtte kampanjer mot kvinnelig omskjæring

Til tross for mangeårige storsatsinger, får kvinnelig omskjæring fortsatt bred støtte i land som Somalia og Etiopia. Organisasjoners velmenende kampanjer blir møtt med skepsis. – Endringer må komme innenfra, sier forskere.

Endrer omskjæringspraksis i eksil

De fleste somaliere som er bosatt i Norge har endret holdning til omskjæring, og er nå i mot praksisen, sier professor Aud Talle i en ny bok.

Publikasjoner

Forfatter(e):
R. Elise B., Johansen & Salma A. E. Ahmed
Publisert:
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.