Ammerevolusjonen – da puppen ble politisk

I 1968 ble puppen politisk. Hvordan ble amming del av en feministisk bevegelse? Det er tema i en ny podkastepisode av Kjønnsavdelingen: Kvinner som forandret Norge. 

Mangel på kompetanse gjør at omskårne kvinner ikke får riktig behandling

– Mange kvinner går med plager i flere år før de oppdager at det er knyttet til omskjæring, sier Ragnhild Elise Brinchmann Johansen ved Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Fungerer hypnose mot vulvasmerter?

Vulvodyni rammer mellom ti til femten prosent av alle kvinner globalt. Kan hypnose ha effekt i behandling av smerte ved vulvodyni? Det utforsket Charlotte Lilleeng i sin masteroppgave.

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, men vi vet ikke hvorfor

Kvinner må ses på som mer enn individer om vi skal forstå kjønnsforskjellen i sykefravær. I tillegg må forskningen ta i bruk kvalitative tilnærminger for å gjøre dypdykk i folks liv, mener forskere.   

Omskjæringsmetode skaper forvirring

En mindre inngripende form for omskjæring blir mer vanlig blant norsk-somaliere. Men kvinnene har svært ulike oppfatninger av hva det innebærer.

– Abortdebatten usynliggjør kvinner

Når abortmotstandere i Serbia og Norge snakker om abort, trumfer det ufødte livet kvinnens verdi, ifølge forsker og feminist Tamara Ivančević.

Kvinner ligger mest våkne om nettene

Flere kvinner enn menn sliter med søvnforstyrrelser som insomni. Dette viser en ny studie som har kartlagt nordmenns søvnvaner.

– Vi trenger et kjønnsperspektiv på helse

I artikkelen fra Kildens nyhetsmagasin hevdes det at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold, skriver Christine Meyer i sitt tilsvar til artikkelen. 

– Ny kunnskap om kvinnehelse må inn i læreplaner og ut i praksis

Forrige uke leverte Kvinnehelseutvalget sin rapport. Ny kunnskap om kvinners helse har fortsatt ikke nådd utdanningen og behandlingsapparatet, mener forskere.

Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort

De ulike europeiske landene regulerer tilgangen til abort med ulik grad av strenghet: Mens abort inntil uke 12 er tillatt i land som Norge, Tyskland og Italia, er abort i Polen, Malta, Andorra, Vatikanet, og Liechtenstein ulovlig eller svært strengt regulert, skriver Eli Baltzersen i sitt blogginnlegg

Ny teknologi skal forbedre gynekologiske undersøkelser

En gynekolog og en jordmor ved Nordlandssykehuset har fått innovasjonspris for å utvikle nytt medisinsk utstyr.

Medisinske studier ser bort fra kjønnsforskjeller

En ny rapport fra FHI viser at under halvparten av studiene har sett på kjønnsforskjeller i effekten av medisinsk behandling. – Man må slutte å tro at biologiske forskjeller mellom menn og kvinner får plass i bikinien, sier professor Eva Gerdts. 

Kvinner kan ha andre symptomer på hjerneslag enn menn

En ny studie viser at kvinner under 70 kan ha mer diffuse symptomer på hjerneslag enn menn. Denne kunnskapen må ut til hele befolkningen, mener forskere.

Fem grunner til at kvinner er vanskelige å forske på

«Å eldes som et rent-a-wreck» er et utsagn som har utløst en heftig debatt om kvinnehelse. Mange er enige om at det må forskes mer på kvinnehelse. Men hvorfor er det så vanskelig?

Hva snakker vi om når vi snakker om abort? 

Abort handler om mer enn svangerskapsavbrudd. Det omhandler reproduksjon, reproduktive beslutninger, kvinnehelse, kvinnekropp og kvinnesak, skriver Tilla Solli i sitt blogginnlegg.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Johansen, Ranghild Elise (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Nordvik, Trine; Hildur Skuladottir og Aslaug Drotningsvik
Publisert:
Forfatter(e):
Kristiansen, Gunn Helen
Publisert:
Forfatter(e):
Markhus, Lene Søyland, Jan Mårtensson, Håvard Keilegavlen & Nina Fålun
Publisert:
Forfatter(e):
Krabbe, Silje Helen , Karen Synne Groven, Wenche Schrøder Bjorbækmo, Unni Sveen & Anne Marit Mengshoel
Publisert:
Forfatter(e):
Marker, Stinna Guldmann, Charlotte Tiedemann, Stina Lou & Kirsten Frederiksen
Publisert:
Forfatter(e):
Svendsen, Vegard G , Marianne Riksheim Stavseth, Torbjørn Skardhamar & Anne Bukten
Publisert:
Forfatter(e):
Nordhagen, Live S., Vibeke S. Løfsgaard, Milada C. Småstuen et.al
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Karine S., Solrun S. Rasmussen, Simone E. Shwank, Jonas Johnson & Ganesh Acharya
Publisert:
Forfatter(e):
Tessema, Gizachew A., Siri E. Håberg, Gavin Pereira, Annette K. Regan, Jennifer Dunne & Maria C. Magnus
Publisert:
Forfatter(e):
Kristine Eldevik Fasmer
Publisert:
Forfatter(e):
Ester Anne Kringeland
Publisert:
Forfatter(e):
Hildegunn Siv Aase
Publisert:
Forfatter(e):
Marthe Sørli Gottschalk
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.