Kvinnerollen

Flere historier i arkivene kaster lys over kvinners liv

Et nytt prosjekt i Kvinnemuseets samling har gjort kvinners historier mer tilgjengelige og gjenstandene mer aktuelle.

Kvinners alkoholbruk: Fra helgefylla til vinsmaking

For kvinner rundt tretti blir hjemmet en sentral arena for drikking. – Endringen i drikkemønster er en del av å tilpasse seg det fremtidige livet som mødre, sier sosiolog.

Kvinner på 1800-tallet tok steget ut av hjemmet og inn i offentligheten

Borgerskapets idealer bandt kvinnen til den private, hjemlige sfæren. Samtidig åpnet de for at hun deltok mer i den offentlige samtalen, ifølge en ny doktoravhandling.

Hverdagsheltene

Husmødrene ble kalt hjemmets finansministre og engasjerte seg i samfunnet. Likevel har de havnet i skyggen når vi skriver historien om det 20. århundre, mener historiker Iselin Theien.

Kvinnelige lovbrytere møter andre fordommer enn menn

Kjønnsroller spiller fremdeles inn på hvordan forbrytere oppfattes av samfunn og rettsvesen, hevder norske forskere.

– Vi trenger mer spisset forskning på innvandrerkvinner i arbeidslivet

Innvandrerkvinner ønsker å jobbe, men flere faktorer påvirker når det skjer. Det viser en fersk kunnskapsoppsummering.

It’s hard to be always the same person

Et portrett av kunstneren og poeten Dorothea Tanning

IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt

Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.

Kvinneundertrykkelse er ikke bare science fiction

– Science fiction handler egentlig om vår tid. Som i tv-serien The Handmaid's tale, der kvinner er strippet for rettigheter og underlagt mannen, sier Ingvil Hellstrand.

Parnormen hviler tungt over kulturen

Hva er er så galt med å være singel? I 2003 intervjuet Kilden Tone Hellesund om hennes forskning på single kvinner. 15 år senere er samfunnets ideal om det gode liv fortsatt tett knytta til parforholdet, mener hun.

Kvinner i krim er enten ofre eller endimensjonale

– Robin Griffin i Top of the Lake er en atypisk kvinnelig filmhelt, tøff og sårbar, sier Jennifer Branlat. Hun forsker på kjønnsperspektiver i film.

Middelalderdronninger hadde mye makt

Forskning på sjakkbrikker, seil og sagalitteratur viser hvordan norske dronninger i vikingtid og middelalder hadde større innflytelse i sin egen samtid enn man hittil har trodd.

Kvinnelige dealere selger dop med suksess

De kvinnelige narkodealerne er i mindretall. Ifølge sosiolog Heidi Grundetjern får de selvtillit av å lykkes i en beintøff bransje, men utfordrer ikke mannsdominansen.

Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme

Massemedier og brennevinsfyll var to viktige faktorer som påvirket kvinnenes rolle på 1800-tallet, mener historiker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert:
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Simonsen, Kjersti
Publisert:
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert:
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert:
Forfatter(e):
Ulvestad, Jorun
Publisert:
Forfatter(e):
Lotherington, Ann Therese, Aud Obstfelder and Susan Halford
Publisert:
Forfatter(e):
Lövgren, Karin (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bostad, Inga og Tove Pettersen
Publisert:
Forfatter(e):
Madsen, Mette Kold og Hanne Aagaard SammendragAbstract
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.