Middelalderlov ga kvinner nye rettigheter

Magnus Lagabøtes landslov ga kvinner både rettigheter og straff. Det var praktisk vanskelig å begrense alle muligheter for kvinner, mener historiker Randi Bjørshol Wærdahl.

Setter kvinnelige filosofer på dagsordenen

‒ Jeg har skrevet en bok som jeg selv skulle ønske fantes på biblioteket da jeg var ung student, sier Ingeborg Owesen. Både hun og Kristin Gjesdal er aktuelle med hver sin bok om kvinnelige filosofer.

Vi trenger mer forskning på mannen som kjønn

Mannsutvalget setter søkelyset på menn som sliter og anbefaler mer forskning på menn og maskuliniteter.

Kvinner velger oftere enn menn å bo alene

Det er ulike grunner til at menn og kvinner blir aleneboende. For noen kvinner er det et valg. Og flere menn som lever alene mangler samlivserfaring. Det fant Elise Donberg i sin masterstudie.

– Omsorg er kjønnsnøytralt

– Nærhet og omsorg er grunnleggende kvaliteter ved mennesker. Og disse begrepene er kjønnsnøytrale, sier høyskolelektor i sykepleie Marko Stojiljkovic.

Gutter er mer frampå i klasserommet

Guttene hadde et mer avslappet kroppsspråk mens de pratet høyt foran klassen. Jentene brukte i større grad språkdempere som «kanskje» og «tror jeg», skriver Karin Ressås Glendenberg som har skrevet masteroppgave om kjønnsforskjeller i skolen.

– Kjønn og mangfold bør gjennomsyre alt vi gjør i museet

Mange får et nytt blikk på egne utstillinger og historier, forteller Mona Pedersen og Tilla Solli ved Kvinnemuseet som holder kurs for museumsansatte.

Hva får kvinner til å bli i bygg- og anleggsbransjen?

Fem prosent kvinner søker seg til bygg og anleggsbransjen. Med så lav rekruttering har vi ikke råd til å skremme vekk de få som begynner, og forsterke bransjens image som røff og «skitten», skriver Kathrine Fagerli Nilsen. 

Eldre kvinner opplever flere tap og tidligere enn menn

Alderdommen er preget av store overganger som å bli pensjonist og tapet av nære og kjære. Forskning viser at både kjønn og lønn spiller inn på når det skjer og hvordan vi takler det.

Vil roboter endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?

Lydige kvinnestemmer og kalde hender. Fire robotforskere forteller om robotikk, kjønn og omsorg, og belyser hvordan kulturelle normer og stereotyper former teknologien. 

Flere fedre enn mødre vil dele foreldrepermisjonen likt

– Slik sett er menn mer likestillingsorienterte enn kvinner når det kommer til spørsmål om deling av foreldrepermisjon, sier forsker. 

Trange kjønnsroller i barnehagen

I norske barnehager snakker man fremdeles om «jenteting» og «gutteting», skriver Eline Kirkhusmo i masterbloggen. 

Færre kvinner når toppen i snowboard

I snowboard er kvinner i mindretall både som topputøvere, trenere, dommere og i styrerommet. Ny forskning viser hvordan usynlige strukturer bidrar til å opprettholde den skjeve kjønnsbalansen i sporten.

 

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

– Livet med demens er ikke bare en nedoverbakke

Eldre med demens er ikke passive mottakere av omsorg, men trenger å stilles krav til og føle at de har noe å gi, ifølge demensforsker. 

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hunskaar, Tone Benedikte & Zemir Popovac
Publisert:
Forfatter(e):
KREFT, ANNE-KATHRIN & MATTIAS AGERBERG
Publisert:
Forfatter(e):
Fromonteil, Salomé, Lucas Marie-Orleach, Lennart Winkler & Tim Janicke
Publisert:
Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert:
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert:
Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert:
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert:
Forfatter(e):
Niels Nyegaard, Dag Heede and Jens Rydström (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Heidi E. Fjeld
Publisert:
Forfatter(e):
Giani, Marco, David Hope & Øyvind Søraas Skorge
Publisert:
Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert:
Forfatter(e):
Sølvi Bennett Moen
Publisert:
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gaini, Firouz & Helene Pristed Nielsen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.