Migrasjon og innvandring

Unge enslige flyktningjenter får ikke den støtten de trenger

9. juni 2020
Unge jenter som kommer alene til Norge som mindreårige flyktninger må flytte for seg selv når de fyller tjue. – Det gjør at mange av jentene mister støtte de sårt trenger, sier Ann-Torill Tørrisplass.

– Vi trenger mer spisset forskning på innvandrerkvinner i arbeidslivet

18. mars 2020
Innvandrerkvinner ønsker å jobbe, men flere faktorer påvirker når det skjer. Det viser en fersk kunnskapsoppsummering.

Ofre for menneskehandel får ikke hjelpen de trenger

26. november 2019
Det politiske rammeverket for menneskehandel er dårlig egnet til å fange opp ofrenes ulike behov og erfaringer. I enkelte saker tar det flere måneder før kvinnene får den medisinske oppfølgingen de trenger, viser ny forskning.

Eldre somaliere strever med mannsrollen

6. september 2018
Å flykte til et nytt land betyr nye idealer for aldring og maskulinitet. I Norge har eldre somaliske menn få arenaer å hevde seg på, ifølge forskere.

For å lykkes med integrering må politikken ha et kjønnsperspektiv

7. august 2018
Kjønnsforskningen har vist oss at innvandrerjenter og -kvinner møter andre barrierer på vei mot en fullverdig inkludering i arbeids- og samfunnslivet enn det gutter og menn gjør. Kunnskapen er helt avgjørende for at IMDi skal kunne utvikle målrettede og effektive tiltak, skriver Libe Rieber-Mohn.

Hva er kjønnsperspektiver i migrasjonshelse?

17. november 2017
Vi spør Abdi Gele, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

Sexkjøpsloven har endret svenskenes holdninger til prostitusjon

17. oktober 2017
I 1999 innførte Sverige forbud mot kjøp av sex. Det er uklart om loven har ført til mindre prostitusjon. Men holdningene til kjøp og salg av sex har endret seg, ifølge forskere.

Kjønnsavdelingen episode 5: Migrasjon

4. april 2017
Er kvinner på flukt ekstra utsatt? Og utgjør innvandring en trussel mot den norske likestillingen? Femte episode av Kjønnsavdelingen tar for seg likestillingsspørsmålet i migrasjon.

Likestillingsidealer gjør muslimske kvinner mer religiøse

27. mars 2017
I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.

Hva er homonasjonalisme?

28. februar 2017
Er vi vitne til en utvikling der konservative og radikale høyrekrefter promoterer identitetspolitikk som markør for sin utestengende nasjonalisme, spør Wencke Mühleisen.

De ulikestilte andre

9. februar 2017
Muslimen som den «ulikestilte andre», likestilling som en nasjonal verdi og skandinavisk konkurranse om hvem som er best på likestillingsarbeid. Dette er noen av fellestrekkene når genus.se har pratet med forskere fra Danmark, Norge og Sverige om likestillingsdiskurs og andregjøring.

Måtte forsvare sin rett til å sultestreike

23. november 2016
De demonstrerte for å trygge barnas framtid i Norge, men demonstrasjonen ble brukt mot dem som mødre. – Hvem som får være politisk aktiv, og hvordan, er mye mer kjønnet enn vi liker å tro, sier Synnøve Bendixsen.

Skeive asylsøkere bør snakke om kjærlighet

18. august 2016
Skeive asylsøkere tilpasser seg den norske modellen for å bli trodd av samfunn og myndigheter, ifølge ny forskning. UDI mener de tar hensyn til søkernes ulikheter.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Akin, Deniz et.al.
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nissen, Alexander, Mathilde Sengoelge & Øivind Solberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Liebig, Thomas & Kristian Rose Tronstad
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Sund, Frøydis og Tore Asmund Stubberud
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Christensen, Ann-Dorte and Marit Benthe Norheim
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.